Recruitment

HET WERVEN VAN KANDIDATEN

Wat zijn de mogelijkheden?

Bij directieenmanagement.nl hanteren we vaak een gecombineerde aanpak. We zoeken gericht naar en benaderen kandidaten die aan het gewenste profiel voldoen (Executive search). En we verzorgen wervingsactiviteiten: gerichte en uitgebreide communicatie met de arbeidsmarkt. Zo maken we het potentiële kandidaten gemakkelijk zich een beeld te vormen van het bedrijf, de markt, het team en de specifieke positie waar we de juiste man of vrouw voor zoeken.

Er kunnen redenen zijn om een procedure ‘onder de radar’ te doorlopen. In dat geval focussen we ons op het alleen gericht en rechtstreeks benaderen van kandidaten (Executive search).

Wanneer Recruitment?

Als er geen specifieke aanleiding is de werving stil te houden, geven wij er de voorkeur aan het een èn het ander te doen. Onze ervaring is dat het tot een verrassende instroom van kandidaten kan leiden: kwantitatief en kwalitatief, als we naast het gericht benaderen van kandidaten, in de markt bekendmaken dat we voor organisatie A of B een directeur zoeken met opdracht X. Bij directieenmanagement.nl zien we het als onze missie meerdere capabele kandidaten te interesseren. We geven je zo de mogelijkheid de beste keus voor jouw bedrijf de maken, samen voor de beste Match.

Bij het aantrekken van een nieuwe leidinggevende voor jouw bedrijf, nemen we natuurlijk ook directie- en managementkandidaten die zich bij ons ingeschreven hebben in overweging. Een selectie daaruit is te vinden via kandidaten.

6 signalen dat het tijd is voor een directeur


WERVING- EN SELECTIEPROCES

Werkwijze

Ons werving- en selectieproces is persoonlijk en effectief. Je doorloopt het hele proces samen met jouw vaste contactpersoon.

  • Opstellen vacature- en bedrijfsschets;
  • Plaatsen van vacature op diverse vacaturesites, social media en eigen website;
  • Werven en selecteren van kandidaten;
  • Kennismakingsgesprek en vervolggesprek(ken);
  • Aanbod- en indiensttreding.

Anders dan in de zoektocht naar een bepaald vakgebied gespecialiseerde kandidaten, blijkt er bij de werving van directiekandidaten meer interesse te zijn. Waarom? Enerzijds is het succesvol invullen van deze functies meestal niet afhankelijk van specifieke kennis of ervaring. Anderzijds zijn er vaak meer mensen geïnteresseerd in een dergelijke carrièrestap, terwijl het aantal posities op directie- en managementniveau beperkt is.

7 x een zorgvuldige procedure

directie en management westland